Poskytujeme:

 • Léčbu akutních a chronických onemocnění
 • Komplexní léčebně-preventivní péči
 • Prohlídky k potvrzení řidičského průkazu, zbrojního pasu
 • Prohlídky k vystavení zdravotního průkazu, potvrzení ke studiu
 • Předoperační vyšetření
 • Očkování proti tetanu, očkování proti chřipce, pneumokokovým nákazám, klíšťové encefalitidě, žloutence A, B, očkování do zahraničí
 • Odběry krve formou POCT metod, vyšetření moči
 • CRP (vyšetření C-reaktivního proteinu) - průkaz bakteriální infekce 
 • Vyšetření stolice na skryté krvácení (TOKS) - prevence nádoru střev
 • Měření krevního cukru v ordinaci, sledování pacientů s prediabetem a diabetem
 • INR - vyšetření srážlivosti z prstu u pacientů užívajících Warfarin
 • EKG, ABPM - ambulantní monitorování krevního tlaku 24 hodin
 • Pulzní oxymetrie - zjištění saturace krev kyslíkem 
 • Návštěvní službu v domácnosti pro imobilní pacienty
 • Telefonické konzultace
 • Ošetření neregistrovaných osob v akutním případě
 • Ošetření nepojištěných osob (hrazená péče)
 • Možnost objednání se na vyšetření
 • Pro firmy a podniky možnost uzavření smlouvy na pracovnělékařské služby ve smyslu §40 zákona č.20/1966 Sb. a zákona č.373/2011 Sb.
 • eRecept